Du kan få göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT). Material och resekostnader ger inte rätt till ROT-avdrag. Mer om ROT-avdrag finns att läsa på Skatteverkets hemsida för ROT- och RUTarbete.

© Copyright 2019 Sunda Fasader Skåne AB